Hoá chất vinagreen

VINAGREEN
Sinh ra để phục vụ Phụng sự để dẫn đầu

VinaGreen là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh máy sản xuất phân bón. máy thực phẩm, máy đóng gói bao bì có hệ thống showroom trải rộng trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thành lập doanh nghiệp, VinaGreen đã không ngừng tiến hóa toàn bộ bộ máy tổ chức, cải tiến công nghệ, đầu tư trang thiết bị đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc.  

Khách hàng hài lòng - Vinagreen thành công

Xem thêm
đối tác - khách hàng